Contattaci

Manoscritti scelti dal "Polonsky Foundation Digitization Project"

11r: Vat.gr.1594 — βεῖν· ἤδη δὲ κατὰ

Resource type:
Annotation
Manuscript:
Vat.gr.1594
Annotation text:

βεῖν· ἤδη δὲ κατὰ τὴν ἐφεξῆς

Section:
9r-263v Ptolemaeus, Claudius: Syntaxis mathematica cum scoliis and 9r-28r Lib. I

Altre annotazioni in questo foglio

 • φθάσηι· καὶ τούτων δὲ

 • τὰ μὲν ἐγγὺς των αἰεὶ φανερῶν

 • ἄστρων ἑώρων ἐπ’ ὀλίγον χρόνον ἐν

 • τῶι ἀφανισμῶι μένοντα· τὰ

 • δ’ ἄπωθεν ἀναλόγως πάλιν

 • ἐπὶ πλείονα· ὡς τὴν μὲν ἀρχὴν 

 • διὰ μόνα τὰ τοιαῦτα τὴν προ

 • ειρημένην ἔννοιαν αὐτοὺς λα

 • θεωρίαν καὶ τὰ λοιπὰ τούτοις·

 • ἀκόλουθα κατανοῆσαι. πάν

 • των ἁπλῶς των φαινομένων ταῖς ἑ

 • τεροδόξοις ἐννοίαις ἀντι

 • μαρτυρούντων· φέρε γάρ εἴ τις

 • ὑπόθοῖτο τὴν τῶν ἀστέρων

 • φορὰν ἐπ’ εὐθείας γινομένην

 • ἐπ’ ἄπειρον φέρεσθαι καθάπερ 

 • τισιν ἔδοξεν. τίς ἂν ἐπινοη

 • θείη τρόπος καθ’ ὃν ἀπὸ τῆς

 • αὐτῆς ἀρχῆς ἕκαστα καθ’ ἡ

 • μέραν φερόμενα θεωρηθή

 • σεται· πῶς γὰρ ἀνακάμπτειν ἐ

 • δύνατο τὰ ἄστρα ἐπ’ ἄπειρον ὁρ

 • μώμενα· ἢ πῶς ἀνακάμπτον

 • τα οὐκ ἐφαίνετο. ἢ πῶς οὐχὶ

 • κατ’ ὀλίγον μειουμένων τῶν με

 • γεθῶν ἠφανίζετο· τοὐναν

 • τίον δὲ μείζονα μὲν ὁρώμενα

 • πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἀφανισμοῖς

 • κατὰ μικρὸν δὲ ἐπιπροσθούμε

 • να. καὶ ὥσπερ ἀποτεμνόμενα

 • τῆι τῆς γῆς ἐπιφανείαι· ἀλ

 • λὰ μὴν καὶ τὸ ἀνάπτεσθαί τε αὐ

 • τὰ ἐκ τῆς γῆς. καὶ πάλιν εἰς ταύ

 • την ἀποσβέννυσθαι. τῶν ἀλο

 • γοτάτων ἂν φανείη παντελῶς· 

 • ἵνα γάρ τις συγχωρήσηι τὴν το

 • σαύτην τάξιν ἔν τε τοῖς με

 • λογον παραγεγονέναι· ἑώρων

 • γὰρ τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἄλ

 • λους ἀστέρας φαινομένους  

 • ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς

 • αἰεὶ κατὰ παραλλήλων κύκλων 

 • ἀλλήλοις· καὶ ἀρχομένους μὲν 

 • ἀναφέρεσθαι κάτωθεν ἀπὸ

 • τοῦ ταπεινοῦ· καὶ ὥσπερ ἐξ

 • αὐτῆς τῆς γῆς· μετεωριζομέ

 • νους δὲ κατὰ μικρὸν εἰς ὕψος. 

 • ἔπειτα πάλιν κατὰ τὸ ἀνά

 • λογον περιερχομένους τε καὶ

 • ἐν ταπεινώσει γιγνομένους.

 • ὡς ἂν τέλεον ὥσπερ ἐμπεσόν

 • τες εἰς τὴν γῆν ἀφανισθῶσιν·

 • εἶτ’ αὖ πάλιν χρόνον τινὰ μεί

 • ναντας ἐν τῶι ἀφανισμῶι ὥ

 • σπερ ἀπ’ ἄλλης ἀρχῆς ἀνατέλ

 • λοντάς τε καὶ δύνοντας. τοὺς

 • δὲ χρόνους τούτους καὶ ἔτι τοὺς τῶν

 • ἀνατολῶν καὶ δύσεων τόπους τε

 • ταγμένως τε καὶ ὁμοίως ὡς ἐπί

 • παν ἀνταποδιδομένους·

 • μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἦγεν εἰς τὴν

 • σφαιρικὴν ἔννοιαν ἡ τῶν αἰ

 • εὶ φανερῶν ἀστέρων περιστρο

 • φὴ κυκλοτερὴς θεωρουμέ

 • νη καὶ περὶ κέντρον ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

 • περιπολουμένη· πόλος γὰρ

 • ἀναγκαίως ἐκεῖνο τὸ σημεῖον

 • ἐγίνετο τῆς οὐ(ρα)νίου σφαίρας

 • των μὲν μᾶλλον αὐτῶι πλησιαζόν

 • των, κατὰ μικροτέρων κύκλων ἑλισ

 • σομένων· τῶν δ’ ἀποτέρωι πρὸς

 • τὴν τῆς διαστάσεως ἀναλογίαν 

 • μείζονας κύκλους ἐν τῆι περιγρα

 • φῆι ποιούντων· ἕως ἂν ἡ ἀπόστα

 • σις καὶ μέχρι των ἀφανιζομέν(ων)