Contattaci

Manoscritti scelti dal "Polonsky Foundation Digitization Project"

10r: Vat.gr.1594 — τὴν κατὰ τὰς πράξεις

Resource type:
Annotation
Manuscript:
Vat.gr.1594
Annotation text:

τὴν κατὰ τὰς πράξεις καὶ τὸ ἦ

Section:
9r-263v Ptolemaeus, Claudius: Syntaxis mathematica cum scoliis and 9r-28r Lib. I

Altre annotazioni in questo foglio

 • ου τῆς πραγματείας ἕνεκεν

 • ἢ τὸ παθητικὸν καὶ τὸ ποιητικὸν.

 • ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τῆς ἀ

 • πὸ τοῦ μέσον· πρός γε μὴν

 • θος καλοκαγαθίαν πάντων

 • ἂν αὕτη μάλιστα διορατικοὺς

 • κατασκευάσειεν ἀπὸ τῆς πε

 • ρὶ τὰ θεῖα θεωρουμένης ὁ

 • μοιότητος καὶ εὐταξίας καὶ

 • συμμετρίας καὶ ἀτυφίας ἐρα

 • στὰς μὲν ποιοῦσα τοὺς παρα

 • κολουθοῦντας τοῦ θείου τού

 • του κάλλους. ἐνεθίζουσα δὲ καὶ

 • ὥσπερ φυσιοῦσα πρὸς τὴν ὁ

 • μοίαν τῆς ψυχῆς κατάστα

 • σιν· τοῦτον δὴ καὶ αὐτοὶ

 • τὸν ἔρωτα τῆς τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύ

 • τως ἐχόντων θεωρίας κατὰ τὸ

 • συνεχὲς αὔξειν πειρώμεθα·

 • μανθάνοντες μὲν τὰ ἤδη

 • κατειλημμένα τῶν τοιούτων

 • μαθημάτων ὑπὸ των γνησίως

 • καὶ ζητητικῶς αὐτοῖς προσελ

 • θόντων· προαιρούμενοι δὲ καὶ 

 • αὐτοὶ τοσαύτην προσθήκην

 • συνεισενεγκεῖν, ὅσην σχεδὸν

 • ὁ προσγεγονὼς ἀπ’ ἐκείνων χρό

 • νος μέχρι τοῦ καθ’ ἡμᾶς δύ

 • ναιτ’ ἂν περιποιῆσαι. καὶ ὅσα γε

 • δὴ νομίζομεν ἐπὶ τοῦ παρόν

 • τος εἰς φῶς ἡμῖν ἐληλυθέ

 • ναι. πειρασόμεθα διὰ βρα

 • χέων ὡς ἔνι μάλιστα καὶ ὡς

 • ἂν οἱ ἤδη καὶ ἐπὶ ποσὸν

 • προκεκοφότες δύναιντο

 • παρακολουθεῖν ὑπομνη

 • ματίσασθαι τοῦ μὲν τελεί

 • κλίου· τὸ δὲ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον 

 • δι’ ἀναμφισβητήτων ὁδῶν

 • γιγνομένης ἀριθμητικῆς

 • τε καὶ γεωμετρίας. προήχθη

 • μεν ἐπιμεληθῆναι· μάλιστα

 • πάσης μὲν κατὰ δύναμιν

 • τῆς τοιαύτης θεωρίας· ἐ

 • ξαιρέτως δὲ τῆς περὶ τὰ θεῖα

 • καὶ οὐράνια κατανοουμένης, ὡς

 • μόνης ταύτης περὶ τὴν τῶν

 • αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐπίσκε

 • ψιν ἀναστρεφομένης· διὰ

 • τοῦτό, τε δυνατῆς οὔσης καὶ

 • αὐτῆς, περὶ μὲν τὴν οἰκείαν

 • κατάληψιν, οὔτε ἄδηλον οὔτε

 • ἄτακτον οὖσαν. αἰεὶ καὶ ὡσαύτως

 • ἔχειν, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον ἐπιστήμης·

 • πρὸς δὲ τὰς ἄλλας οὐχ ἧτ

 • τον αὐτων ἐκείνων συνεργεῖν· τό

 • τε γὰρ θεολογικὸν εἶδος αὕτη

 • μάλιστ’ ἂν προοδοποιήσειε·

 • μόνη τε δυναμένη καλῶς

 • καταστοχάζεσθαι τῆς ἀκινή

 • του καὶ χωριστῆς ἐνεργείας ἀ

 • πὸ τῆς ἐγγύτητος τῶν περὶ τὰς 

 • αἰσθητὰς μὲν καὶ κινούσας τε

 • καὶ κινουμένας. ἀιδίους δὲ καὶ 

 • ἀπαθεῖς οὐσίας συμβεβηκό

 • των περί τε τὰς φορὰς καὶ

 • τὰς τάξεις των κινήσεων· πρός

 • τε τὸ φυσικὸν οὐ τὸ τυχὸν ἂν

 • συμβάλλοιτο· σχεδὸν γὰρ τὸ

 • καθόλου τῆς ὑλικῆς οὐσίας

 • ἴδιον ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν με

 • ταβατικὴν κίνησιν ἰδιοτρο

 • πίας καταφαίνεται· ὡς τὸ μὲν

 • φθαρτὸν αὐτὸ καὶ τὸ ἄφθαρτον

 • ἀπὸ τῆς εὐθείας καὶ τῆς ἐγκυ