Greek Paleography From Antiquity to the Renaissance [by T. Janz]

106v: Urb.gr.15 — Si noti la presenza

Resource type:
Annotation
Manuscript:
Urb.gr.15
Annotation text:

Si noti la presenza di maiuscole in alcune lettere a termine rigo.

Annotation tags:
Majuscule script and A. Berloco (edited by)
Section:
103v-111r Gregorius Nazianzenus, s.: Ad patrem cum scholiis

Other annotations on this folio

 • τὸ πρᾶγμα καὶ τυραννικὸν καὶ θαυ

 • μασίαν οἵαν ἔχον ἀπόλαυσιν, οἱ πολλοὶ

 • νομίζεσθαι πεποιήκασιν· κἂν ἔτι στενο

 • τέρας κατὰ ταύτην, προστατῆι καὶ ἐ

 • ξηγῆται ποίμνης· καὶ πλέον φερούσης

 • τῶν ἡδέων τὰ μοχθηρά· τοῦτο μὲν δὴ

 • τῆς σῆς εἴτε ἁπλότητος· εἴτε φιλοτε

 • κνίας· ὑφ’ ἧς, οὔτε τι τῶν πονηρῶν,

 • οὔτ᾿ αὐτὸς παραδέχηι. οὔτε περὶ τῶν

 • ἄλλων ῥαδίως ὑπολαμβάνεις·

 • βραδὺ γὰρ εἰς ὑπόνοιαν κακοῦ. τὸ πρὸς

 • κακίαν δυσκίνητον· ἐμοὶ δὲ καὶ δεύτε

 • ρον ἦν, πρὸς τὸν εἴτε σὸν, εἴτε καὶ ἐμὸν

 • τὴν ἐν σασίμοις καὶ να

  ζιανζῶ λέγει· μικραὶ

  γὰρ οὖσαι πόλεις μι

  κρὰν τοῖς προέ

  δροις παρεῖ

  χοντὴν

  ποί

  μνη

  ν

 • καὶ πλέον φε

  ρούσης τῶν

  ἡδέων τὰ μο

  χθηρά· τὸ

  μοχθηρὸν

  δύο σημαίνει·

  καὶ τὸ ἐπί πο

  νον καὶ τὸ πονηρὸν ἤτοι φαῦλον· νῦν

  οὒν τὸ ἐπίπονον καὶ δυσχερὲς σημαίνει·

  πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ τερπνοῦ καὶ ἡδέ

  ος καὶ ἐρασ

  τοῦ· ἱστέ

  ον δὲ ὅτι ὁ

  ἡδὺς τοῦ

  ἡδέος· καὶ

  τὸ οὐδέ τε

  ρον δὲ διὰ

  τοῦ ο̅ γρά

  φεται· τα

  χὺς τα

  χέος

  κὰ

  τα

  χὺτα χέ

  ος καὶ τὰ τοι

  αῦτα· σεσημειω

  μένου τοῦ πέλεκυς

  πελέκεος. καὶ πῆχυς τή

  χε

  ο

  ς

 • φιλοτεκνίαν νο

  ήσεις. τὴν ὑπὲρ

  τῶν πν(ευματ)ικῶν

  τέκνων

  τῶν ὑπ᾿ἐ

  κείνου

  κυβερ

  νωμέ

  νων

 • ἐπιβοήσομαί σε· ἀντὶ τοῦ

  ἐπικαλοῦ μαί σε εἰς βοήθει

  αν· καὶ ἄλλων τινῶν

  πραγμάτων καὶ

  μαρτυρί

  ας