Greek Paleography From Antiquity to the Renaissance [by T. Janz]

72v: Vat.gr.2290 — Le legature sono generalmente

Resource type:
Annotation
Manuscript:
Vat.gr.2290
Annotation text:

Le legature sono generalmente molto scarse e i tratti deformati vengono di norma evitati. Si evidenziano:

-          theta e phi aperti a sinistra,

-          rho lega con la lettera precedente,

-          ypsilon ingrandito a coppa con epsilon/iota.

Annotation tags:
Minuscule script and A. Berloco (edited by)
Section:
68v-108r Evangelium secundum Marcum

Other annotations on this folio

 • L’eta presenta sia la forma caratteristica in maiuscolo sia quella minuscola.

 • L’alpha si presenta in forma minuscola ed onciale.

 • Ου in forma di gamma.

 • Le abbreviazioni sono scarse.  

 • εὐθέως, καὶ διηκόνει

 • αὐτοῖς· ὀψίας δὲ γε

 • Νομένης ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος·

 • ἔφερον πρὸς αὐτὸν

 • πάντας τοὺς κα

 • κῶς ἔχοντας· καὶ τοὺς

 • δαιμονιζομένους·

 • καὶ ἡ πόλις ὅλη ἐπι

 • συνηγμένη ἦν πρὸς

 • τὴν θύραν· καὶ ἐθε

 • ράπευσε πολλοὺς

 • κακῶς ἔχοντας ποι

 • κίλαις νόσοις· καὶ

 • Δαιμόνια πολλὰ ἐξέ

 • βαλε· καὶ οὐκ ἤφιε

 • λαλεῖν τὰ δαιμόνια

 • ὅτι ἤδεισαν αὐτόν· καὶ

 • Πρωὶ ἔννυχον λίαν, ἀνα

 • στὰς ἐξῆλθεν εἰς ἔρημον

 • τόπον κἀκεῖ προς

 • ηύχετο· καὶ κατεδίω

 • ξαν αὐτὸν ὁ σίμων καὶ

 • οἱ μετ᾿αὐτοῦ· καὶ εὗρον

 • τες αὐτὸν λέγουσιν

 • αὐτῶ· ὅτι πάντες

 • τί ἐστιν τοῦτο· τίς ἡδι

 • δαχὴ ἡκαινὴ αὕτη·

 • ὅτι κατἐξουσίαν καὶ

 • τοῖς πνεύμασι τοῖς

 • ἀκαθάρτοις ἐπι

 • τάσσει, καὶ ὑπακού

 • ουσιν αὐτῶ· ἐξῆλθε

 • δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς

 • εἰς ὅλην τὴν περίχω

 • ρον τῆς γαλιλαίας·

 • Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συ

 • ναγωγῆς ἐξελθόντες,

 • ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν

 • σίμωνος καὶ ἀνδρέ

 • ου, μετὰ ἰακώβου

 • καὶ ἱωάννου· ἡ δὲ πεν

 • θερὰ σίμωνος κα

 • τέκειτο πυρέσσου

 • σα· καὶ εὐθέως λέ

 • γουσιν αὐτῶ περὶ

 • αὐτῆς· καὶ προσελ

 • θὼν ἤγειρεν αὐτὴν,

 • κρατήσας τῆς χειρός

 • αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν

 • αὐτὴν ὁ πυρετὸς 

 • β̅ περὶ τῆς πενθερας πετρου

 • γ̅ περὶ τῶν ἰαθεντών ἀπὸ ποικιλών νόσων

 • β | ι͞ε | β

 • γ̅

 • ι͞ϛ |η

 • ι͞ζ | η

 • αὐτῷ

 •  ᾔδεισαν