Greek Paleography From Antiquity to the Renaissance [by T. Janz]

133r: Pal.gr.220 — Titoli in mauscola a

Resource type:
Annotation
Manuscript:
Pal.gr.220
Annotation text:

Titoli in mauscola a tratto doppio, in inchiostro rosso inquadrati in pylai.

Iniziale miniata con mano benedicente.

Annotation tags:
Decorations and A. Berloco (edited by)
Section:
129v-182v Evangelium secundum Lucam cum scholiis

Other annotations on this folio

 • Angolosità delle lettere leggermente accentuata.

 • Sviluppo ridotto delle aste.

 • Assenza di ispessimenti nelle aste inferiori.

 • Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι

 • διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν

 • ἡμῖν πραγμάτων· καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν

 • οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμε

 • νοι τοῦ λόγου. ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθη

 • κότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς· καθεξῆς σοι

 • γράψαι κράτιστε θεόφιλε: ἵνα ἐπιγνῶς περὶ

 • ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν·

 • Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἡρώδου τοῦβασιλέως

 • τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι ζαχαρίας·

 • ἐξ ἐφημερίας ἀβιά· καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ

 • τῶν θυγατέρων ἁαρών· καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς

 • ἐλισάβετ· ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι. ἐνω

 • πιον τοῦ θ(εο)ῦ· πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐν

 • τολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κ(υριο)υ ἄμεμπτοι· καὶ

 • οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον· καθότι ἡ ἐλισάβετ

 • ἦν  στεῖρα· καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν

 • ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν· Ἐγένετο δὲ ἐν

 • Τῶ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῆ τάξει τῆς ἐφημερί

 • ας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θ(εο)ῦ· κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱ

 • ερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιάσαι εἰσελθὼν εἰς

 • τὸν ναὸν τοῦ κ(υριο)υ· καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ

 • λαοῦ προσευχόμενον ἔξω. τῆ ὥρα τοῦ θυμι

 • άματος· ὤφθη δὲ αὐτῶι ἄγγελος κ(υριο)υ ἑστὼς

 • Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐπεχείρη

 • σαν ἀνατάξασθαι διήγησιν

 • ἀντὶ τοῦ ὅτι χωρὶς χαρὶ

 • σματος  ἧλθον εῖς τὴν ἀνα

 • γραφὴν τοῦ ἐυαγγελίον·

 • τι οὖν ἐστιν ὃ λέγει. τὸ ἐπι

 • γεγραμμένον κατὰ αἰγυ

 • πτίους ἐυαγγέλιον· καὶ τὸ ἐπε

 • γεγραμμένον τῶν δώδεκα

 • ἐυαγγελίον ἀναγράψαν

 • τες ἐπεχείρησαν ἀλλὰ ψεν

 • δῶς εῖς ἄλλων ὄνομα·

 • οἱ δὲ ἐυαγγελισταὶ οὐκ ἐ

 • πεχείρησαν καὶ ἀτέλεστα κα

 • τέλιπον διὰ τὸ μὴ καλῶς

 • γράψαι· ἔγραψαν γὰρ

 • ἀληθῶς:

 • Ὅτι ὃ λέγει ὁ παῦλος. Οὗ ὁ ἕ

 • παινος ἐν τῶ ἐυαγγελίω·

 • τὸν λουκᾶν λέγει τὸν ἀ

 • πόστολον:

 • Τί λέγει ἐξ ἐφημερίας Ἀ

 • βιά· ὅτι δύο ἦσαν κατὰ.

 • διαδοχὴν ἱερεῖς τὴν λει

 • τουργίαν ποιοῦντες· ὀ ἀβιὰ·

 • καὶ ὁ ζαχαρίας· ἐπεὶ οὖν ἐ

 • κεῖνος ἐλειτούργησε με

 • τ᾿ἐκεῖνον λειτουργεῖ φη

 • σὶ ζαχαρίας·

 • Πρῶτον μὲν τῶ σχήματι

 • τὸν ἱερεά φοβεῖ· ἴν᾿ἐυλα

 • βέστερος ἐκεῖνος τῶ φόβω

 • γενόμενος. Δέξηται περι χαρῶς τὸ μυστήριος· τί τοῦτο γάρ φησι πολλάκις θυσίας προσαγὼν ἄγγελον ὀυκ ἐθεα 

 • σάμην· ὁυκ ἀαρὼν ὀ πρῶτο αρχιερὲυς ἁγγελον εἶδε εῖς τὸν ναὸν εἰσελθών· ὁυκ ἰωσεδὲκ ὁ ἱρεὺς ὁ μέγας·

 • ἐν ἀπόροις τοί νυν ὑπαρχοντι τῶ ζαχαρια· καὶ φόβω πολλῶ κατεχομένω· ἄδηλος γὰρ τέως  ὁ σκοπὸς τῆς ὄψεως

 • ἦν. ῥήσσει φωνὴν πρὸς ἀυτὸν ὁ γαβριὴλ χειρα γωγῶν ἀφοβια· εἴπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὄ ἄγγελος. μὴ φοβοῦ Ζαχαρια·

 • πρῶτον μὲν αὐτοῦ διαλύει τὸν φόβον. ἰν᾿ ἀταράχω τῆ ψυχῆ τὴν ἀγγελίαν εἰς δέξηται· ὥσπερ γὰρ

 • ἐπὶ σαλευομένω ὐδάτω ὀυκ ἔνεστιν ἀκριβῶς τὴν ὄψιν ἐνοπτρίζεσθαι ὄντως φόβως αλενομένη

 • ψυχὴ οὐχ οἰά τε δέξασθαι διδασκαλίαν τινὰ μὴ καθαρθεῖσα τῶ φόβω· δια τοῦτο πρὸς αὐτὸν μῆ

 • φοβοῦ· οὐχ ἥκω σοι φέρων λυπηρὰν ἀγγελίαν· οὐκ ἀπειλὴν κατὰ τοῦ ἔθνους κομίζων· οὐχ ὥσ

 • περ ὁ σαμονὴλ τῶ ἠλὶ ἀνατροπὴν ἱερωσύνης μηνύων·